FAQ

Kan jeg få faktura i posten?

Ja, det er fullt mulig å få faktura i posten. Dette fører imidlertid med seg et fakturagebyr på kr 35 (eks. mva). Dersom du likevel ønsker faktura i posten, huker du av for dette i bestillingsskjemaet eller gir beskjed per e-post til Logobutikken.

 

Hva dekker fakturagebyret?

Logobutikken.no benytter (og anbefaler) det nettbaserte faktureringsprogrammet Sendregning.no. Fakturagebyrene dekker de faktiske utgiftene Logobutikken.no har til fakturering via denne tjenesten (prisen for fakturaforsendelse og administrasjonsgebyr).

 

Hva hvis jeg ikke liker noen av de første logoforslagene?

Erfaringsmessig vil man like minst ett av forslagene så godt at man ønsker å gå videre med det. Skulle du, mot formodning, ikke være fornøyd med noen av forslagene, prøver vi en ny runde. Er du fortsatt ikke fornøyd, vil du heller ikke bli avkrevd betaling. Hos Logobutikken.no forplikter du deg i utgangspunktet ikke til noen ting.

 

Hvorfor oppgis ikke tlf.nr på disse sidene?

Da Logobutikken hovedsakelig er et nettbasert firma, er det nødvendig at hoveddelen av kommunikasjon med foretaket skjer via e-post. Det sikrer effektivitet og fleksibilitet. Skulle det likevel være nødvendig å få tak i meg i "sanntid" kan du sende en sms eller ringe til 47636939. Jeg gjør oppmerksom på at telefonmøter har en tilleggspris på kr 300 (+ mva.) per påbegynte halvtime. Denne prisen kommer i tillegg til prisen for logoleveranse og gjelder uansett om kunden velger å kjøpe en logo.

 

Kan vi gjennomføre tlf.møter?

Ja, se over.

 

Kan vi ta et møte?

Ja, Logobutikken kan komme på kundebesøk dersom en kunde har behov for å sitte sammen med designeren. Prisen for dette er kr 350 (+ mva.) per påbegynte halvtime. Denne prisen kommer i tillegg til prisen for logoleveranse og gjelder uansett om kunden velger å kjøpe en logo.

 

Ingen forpliktelser?

Nei, du kan trekke deg fra logoprosessen, uten å betale et rødt øre, men vær oppmerksom på at alle forslag du har sett og eventuelt lastet ned bilde av i logoprosessen tilhører Logobutikken.no til du har mottatt og betalt din logoleveranse (jf. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961). Brudd på denne loven kan gi bøter og fengsel i inntil tre måneder. Logoene er altså Logobutikkens eiendom helt til du eventuelt har kjøpt dem.

 

 

Har du andre spørsmål, ta gjerne kontakt her, eller på post@logobutikken.no